VOOR U ALS OPDRACHTGEVER


P&P WERVING & SELECTIE
P
rofessioneel en Persoonlijk

Het bureau
P&P Werving & Selectie is goed ingevoerd in de sectoren Bouw, Ontwikkeling en Vastgoed. In deze sectoren heeft het bureau, op basis van kennis en ervaring, inmiddels bewezen aanwijsbare toegevoegde waarde te hebben bij de invulling van sleutelfuncties vanaf middenkader- tot en met directieniveau. Deze functies kunnen liggen op het terrein van algemeen management, organisatie, administratie en commercie. P&P Werving & Selectie biedt aan u als opdrachtgever een maximale garantie van blijvende kwaliteit. P&P Werving & Selectie is voor u een competente gesprekspartner bij de analyse van uw personeelsbezetting en biedt u efficiënte ondersteuning bij de werving van geschikte kandidaten en de invulling van uw vacatures.

De aanpak
De acties die P&P Werving & Selectie onderneemt, worden uitgevoerd op basis van de door u als opdrachtgever verstrekte gegevens. Om optimaal te kunnen werken, bespreken wij daarom zo volledig mogelijk het functieprofiel en uw doelstellingen. De opdracht wordt vervolgens uitgevoerd middels filesearch, executive search en/of advertising search. P&P gaat via haar files en via haar goed onderhouden netwerk op zoek naar geschikte kandidaten en nodigt die uit voor een oriënterend gesprek op haar kantoor. In overleg met u wordt besloten of deze kandidaten vervolgens voor een sollicitatie bij u in aanmerking komen. Tevens kan P&P in overleg met u een advertentie plaatsen in de geëigende media, waarbij de redactie en plaatsing van de advertentie, de gehele voorselectie en administratieve afhandeling van de respons alsmede een presentatie met betrekking tot de geschikte kandidaten door P&P verzorgd wordt. P&P legt deze presentatie aan u voor binnen een in overleg met u vastgestelde termijn. Ter ondersteuning bij de beoordeling van de functiegeschiktheid van kandidaten biedt P&P u de mogelijkheid om via haar bureau een psychologisch onderzoek te laten verrichten.

De opdrachtgevers van P&P zijn Bouw- en Installatiebedrijven, bouw-managementorganisaties en ontwikkelaars.

P&P Werving & Selectie staat voor:

Persoonlijke betrokkenheid

Professionele
aanpak

Praktische kijk
op zaken

VERDER